Informacja

ADRES KANCELARI KOMORNIKA SĄDOWEGO ANDRZREJA BEJMA KANCELARIA NR III TO 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. DĄBROWSKIEGO 42. POZOSTAŁE DANE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.


W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.


Kontakt telefoniczny z kancelarią możliwy jest pod numerami telefonów.

Telefonu komórkowy: 601-945-655
czynny od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 14.30
czynny we wtorki w godzinach od 7.30 do 15.30
czynny w piątki w godzinach od 7.30 do 13.30

Telefon stacjonarny: (034) 366-49-05
czynny w godzinach od 8:00 do 11:00 w poniedziałek oraz od środy do piątku
czynny w godzinach od 12.00 do 16.00 we wtorki

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii:
w PKO BP S.A. O/Częstochowa nr 39 1020 1664 0000 3802 0116 9085
W tytule należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko dłużnika.

Z poważaniem
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Andrzej Bejm