Informacja


Kontakt telefoniczny z kancelarią możliwy jest pod numerami telefonów.

Telefonu komórkowy: 601-945-655
czynny od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 14.30
czynny we wtorki w godzinach od 7.30 do 15.30
czynny w piątki w godzinach od 7.30 do 13.30

Telefon stacjonarny: (034) 366-49-05
czynny w godzinach od 8:00 do 11:00 w poniedziałek oraz od środy do piątku
czynny w godzinach od 12.00 do 16.00 we wtorki

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii:
w PKO BP S.A. O/Częstochowa nr 39 1020 1664 0000 3802 0116 9085
W tytule należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko dłużnika.

Z poważaniem
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Andrzej Bejm