Nieruchomości

w dniu 23 września 2022 r. godz. 09:20 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości położonej w  Częstochowie - dzielnica Stradom ul. Kościelna 84, opisana jako działka nr ew, 25 o powierzchni 0,1248 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym o pow. zabudowy wg ew. gruntów 100 m2 i pow. użytkowej według pomiarów biegłego 90,17 m2 oraz małym budynkiem gospodarczym. Działka usytuowana przy drodze gminnej, osiedlowej, o zawierzchni asfaltowej, oświetlonej z chodnikiem dla pieszych, ma


w dniu 7 września 2022 r. godz. 10:30 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości  Korwinów gm. Poczesna, opisanej jako działka nr 142/23 o pow. 1,0832 ha. - wg zagospodarowania przestrzennego w części o powierzchni ok. 3776 m2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w pozostałej części o powierzchni ok. 6991 m2 tereny rolnicze - położonej przy ul. Okólnej - drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, chodnikiem dla pieszych, w odległości ok. 3 km od siedziby Gminy Poczesna, w odległości ok. 13 km od śródmieścia Częstochowy. Dojazd dogodny, drogami asfaltowymi. uregulowanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/00089793/4 stanowiącej własność dłużnika Kita Elżbieta, Kita Jacek.


że w dniu 5 września 2022 r. godz. 11:20 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości położonej w  miejscowości Wygoda nr 31 A gm. Konopiska, opisanej jako działki nr: 144, 8/1, 143 o łącznej powierzchni 0,5720 ha. Działki nr 143 i 144 usytuowane bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 907, o nawierzchni asfaltowej, oświetlonej, z chodnikami dla pieszych, powierzchnia łaczna wynosi 0,4180 ha, stanowią jedną całość gospodarczą. Kształtem zbliżone do prostokata z urządzonym wjazdem od strony północnej o łącznej szerokości 23 m. Działka 144 - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 256,80 m2 i budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 85,31 m2. Działka 143 - niezabudowana, przygrodzona w całości do działki nr 144. Przy budynkach oraz w części wjazdu kostka betonowa; działka nr 8/1 o pow. 0,1540 ha o kształcie zbliżonym do prostokata znajduje się za zabudowaniami w odległości ok. 83 m, na południe od drogi nr 907 - działka nie posiada bezpośrdniego dostępu do drogi publicznej i uzbrojeń przy tej drodze. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Odległość od centrum Konopisk wynosi ok. 2,5 km, a od centrum Częstochowy ok. 10,5 km. Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/00044024/6 stanowi własność dłużników Dariusza Choryłek i Beaty Choryłek w częściach po 1/2.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria nr III w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30-09-2022 r. godz. 11:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A


w dniu 24 sierpnia 2022 r. godz. 10:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w  Blachowni, ul. Leśna opisanej jako działka nr ew. 790 o pow. 0,0658 ha o wymiarach ok. 20,0m x 33,0m, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 164,66 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. uż. 71,52 m2, położonej w strefie peryferyjnej miejscowości Blachownia przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria nr III w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-08-2022 r. godz. 09:30 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się:
WSTECZ