Nieruchomości

w dniu 14-05-2021 r. godz.13:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomość położona jest w  Częstochowa, przy ul. Trochimowskiego 19 B , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/163 obręb 302 o powierzchni 1,0826 ha jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowana budynkiem hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynkiem biurowo -socjalnym stanowiącymi odrębną nieruchomość .w dniu 23-04-2021 r. godz. 10:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A.Nieruchomość położona jest w  Częstochowa, przy ul. Trochimowskiego 10 a , opisana w księdze wieczystej KW CZ1C / 00162166/6 oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr 1/132, 1/135 obręb 302 o łącznej powierzchni 1,9565ha jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanej podziemnym żelbetowym schronem na 200 osób stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.Właścicielem tej nieruchomości jest 

w dniu 11 stycznia 2021 r. godz. 09:30 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości położonej w miejscowości Aleksandria I gm. Konopiska, opisanej jako działki rolne: 95/1, 96/8, 95/2, 96/5 o powierzchni łącznej 4,5200 ha. Działki nr 96/5 i 96/8 leżą bezpośrednio przy ul. Przejazdowej - drodze wojewódzkiej nr 904 o nawierzchni asfaltowej ,


w dniu 11 stycznia 2021 r. godz. 09:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A 1/2 cz. nieruchomości położonej w miejsowości Błaszczyki gm. Blachownia ul. Różana 6 , opisanej jako działka nr ew. 70/4 o pow. 805 m2 o kształcie prostokąta o wym. 21 m x 38 m, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 66,70 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Częstochowie nr  KW CZ1C/00044828/2. Właścicielem tej nieruchomości jest Jerzy Mizera w 1/2 części.

WSTECZ